Ürünler
 

Takeda, 235 yıllık geçmişi ile bugün dünyada 70’den fazla ülkede 30.000’den fazla çalışanı ile hasta sağlığı ön planda olmak üzere, tıp dünyasına hizmet vermektedir.

18 Araştırma Geliştirme Merkezi (AR-GE) ile yıllık ¥341.6 milyar seviyesinde AR-GE yatırımı olan Takeda, kardiovasküler & metabolik, onkoloji- hematoloji, merkezi sinir sistemi, bağışıklık ve solunum sistemi, gastroenteroloji, genitoüriner ve aşı olmak üzere 6 ana terapötik alana odaklanmıştır.

Pioglitazon ve alogliptin ile diyabet, kandesartan ile hipertansiyon, pantoprazol, lansoprazol ve dekslansoprazol ile reflü ve peptik ülser, bortezomib ile multipl myeloma, brentuksimab vedotin ile lenfoma, mifamurtid ile osteosarkom alanlarında öncü firmalar arasında yer almıştır

Türkiye’de ise pantoprazol ile reflü ve peptik ülser, pioglitazon ile diyabet, siklesonid ile alerjik rinit ve astım, roflumilast ile kronik obstrüktif akciğer hastalığı, lornoksikam ve oksaprozin ile ağrı tedavisi, BCG ile mesane kanseri, doripenem ile enfeksiyon hastalıkları, sodyum hyaluronat ile eklem hastalıkları alanlarında faaliyet göstererek hasta sağlığını daha ileri seviyelere ulaştırmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

Takeda Onkoloji’nin en önemli hedefi yenilikçi ilaçları hastaların faydası için geliştirmektir. Yenilikçi onkoloji tedavileri için odağımız; araştırmak, kanser tedavisi için yaratıcı yöntemler geliştirmek ve hastalara ulaşmasını sağlamaktır.

Dünyada onaylı ve onay aşamasında olan ve Takeda Onkoloji tarafından geliştirilen bütün ürünlerinin, Türk hekim ve hastalarına mümkün en kısa sürede erişimini sağlamak için çalışmalarımız devam etmektedir.

 

We use cookies to gather web statistics that help us improve our site and your user experience. We store no personal details.

Takeda Pharma